تکالیف پایه پنجم :روز شنبه 
     
98/02/14
 
 
تکالیف پایه پنجم :روز یکشنبه 
     
98/02/15
ریاضی: جزوه صفحات 63،64و 65
 
تکالیف پایه پنجم: روز دوشنبه 
     
98/02/16
 
تکالیف پایه پنجم : روز سه شنبه 
     
98/02/17
ریاضی پیشرفته : ارزشیابی تشخیصی فصل کسر ، اعشار ، تناسب و درصد و اندازه گیری برای کلیه دانش آموزان کلاس پنجم روز چهارشنبه 2/18 و شنبه 2/21 برگزار می شود. این ارزشیابی در واقع جمع بندی مفاهیم پیش نیاز پایه ی ششم است. مطالعه ی تمرین های آخر فصل کتاب درسی ریاضی بسیار مفید است . لطفا وقت خود را با حل کردن تمرین های کتب کمک درسی غیراستاندارد تلف نکنید. باسپاس
 
 
تکالیف پایه پنجم : روز چهارشنبه
     
98/02/18
 
تکالیف پایه پنجم :روز شنبه 
     
 
98/02/07
 
محیط زیست و پژوهش:دانش آموزان عزیز فردا آخرین مهلت تحویل کلیه ی کاربرگ ها ی محیط زیست و پژوهش می باشد در صورت تحویل ندادن در ارزشیابی نهایی نمره کسر خواهد شد.
تراریوم های شیشه ای را نیز روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت همراه با برچسب اسم و کلاس به خانم جانی تحویل دهید.
تکالیف پایه پنجم : روز یکشنبه
     
98/02/08
 
تکالیف پایه پنجم :روز دوشنبه 
     
98/02/09
علوم :
 کلیه کلاس ها از فصل 6 تا آخر 10 امتحان برگزار می شود.لطفا نکات زیر را دقت فرمایید:
1- ابتدا تمام مطالب کتاب درسی را با دقت بخوانید.(شکل ها ، فکر کنید و ...)
2- مطالب نوشته شده در برگه های هر فصل در کتاب درسی ( مطالب تکمیلی)
3- مروری بر آموخته ها
 
 
تکالیف پایه پنجم :روز سه شنبه 
     
98/02/10
 
تکالیف پایه پنجم :روز چهارشنبه 
     
98/02/11